участници 1 : Heizzy
участници 2 : VyTaLC
участници 3 : Yo dont see me
участници 4 : Blue
участници 5 : SoniCPH
участници 6 : Pudano
участници 1 : Alpha Predadel
участници 2 : Beta Predadel
участници 3 : Gamma Predadel
участници 4 : Delta Predadel
участници 5 : Epsilon Predadel
Логни се в Тoornament за регистрация
Регистрация
отворена до 20/06/2020 - 13:30
Играй
20/06/2020 - 13:55