Схема на провеждане

График на мачове

Дата: 30.01.2022 Неделя | Начален час: 16:00 часа | (Първи срещи)

Дата: 30.01.2022 Неделя
Начален час: 16:00 часа
(Първи срещи)

Script

2:0

DNWU

Дата: 30.01.2022 Неделя | Начален час: 18:30 часа | (Първи срещи)

Дата: 30.01.2022 Неделя
Начален час: 18:30 часа
(Първи срещи)

Random 5

0:2

BYLB

Дата: 06.02.2022 Неделя | Начален час: 16:00 часа | (Първи срещи Загубили)

Дата: 06.02.2022 Неделя
Начален час: 16:00 часа
(Първи срещи Загубили)

DNWU

1:2

Takeover

Дата: 06.02.2022 Неделя | Начален час: 18:30 часа | (Първи срещи Загубили)

Дата: 06.02.2022 Неделя
Начален час: 18:30 часа
(Първи срещи Загубили)

Random 5

2:0

Truee

Дата: 13.02.2022 Неделя | Начален час: 13:30 часа | (Финал Победители)

Дата: 13.02.2022 Неделя
Начален час: 13:30 часа
(Финал Победители)

BYLB

2:1

Script

Дата: 13.02.2022 Неделя | Начален час: 16:00 часа | (Финал Загубили)

Дата: 13.02.2022 Неделя
Начален час: 16:00 часа
(Финал Загубили)

Takeover

2:1

Random 5

Дата: 13.02.2022 Неделя | Начален час: 18:30 часа | (Малък Финал)

Дата: 13.02.2022 Неделя
Начален час: 18:30 часа
(Малък Финал)

Script

1:2

Takeover

Дата: 20.02.2022 Неделя | Начален час: 17:30 часа | (Финал)

Дата: 20.02.2022 Неделя
Начален час: 17:30 часа
(Малък Финал)

BYLB

vs

Takeover

BO5 Формат – BYLB стартират с резултат 1:0