Контакти

За въпроси свързани с лигата или за връзка с админ използвайте един от трите метода за контакт:


EMAIL
info@a1gaming.bg

DISCORD
@A1GamingLeague

FACEBOOK

A1GamingLeague

В дните на турнирите препоръчваме да се свързвате с нас чрез DISCORD и FACEBOOK.